Zásady zpracování osobních údajů

 

(dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady doplňují obchodní podmínky  e-shopu www.biovins.cz (Marek Lorenc, Široký Důl 52, 57201, IČ: 04259386)

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Provozovatelem Marek Lorenc, IČ: 04259386, DIČ:CZ9312023765 , Široký Důl 52, 572 01, Česká republika, e-mail: biovins@email.cz

 • Zákazník - uživatel, který je veden v databázi objednávek a v případě registrace v databázi registrovaných zákazníků

 • Provozovatel je podnikající fyzická osoba zapsána v živnostenském rejstříku od 21.7.2015 (ID RZP: 138705623) a za tímto účelem provozuje e-shop www.biovins.cz, jehož hlavní náplní je internetový prodej vín.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivní);

 • marketingové a obchodní nabídky produktů

 • uskutečnění přepravy prostřednicvím kurýrní společnosti Messenger a.s.

 • Cookies: Při návštěvě našich stránek vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ – jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity vaším prohlížečem při další návštěvě našich stránek. Trvalé soubory cookies můžete odstranit (řiďte se prosím pokyny v nápovědě vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce našich stránek nicméně nemusejí být plně funkční, pokud funkci „přijímat cookies“ vypnete. Používáme cookies pro:​​​​​​  1. zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při další návštěvě našich stránek, 2.sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, 3. sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží; 4. přístup k vašim informacím po vaší registraci a zakoupení produktů nebo služeb.

Zákazníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své údaje za účelem uskutečnění objednávky, tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí. Provozovatel není vůči zákazníkovi vázán povinností využití nebo předání osobních údajů třetí osobě. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel e-mailem informuje zákazníky nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li zákazník se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněnou objednávku či registrační formulář z e-shopu www.biovins.cz (dále jen „zákazník“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

 2. Zákazník, bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že odesláním vyplněné objednávky, nebo registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem. Pokud zákazník neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby Provozovatele.

 3. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zásilky, e-mail, telefonní číslo.

 4. Osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 3 budou zpracovávány za účelem uskutečnění dodání objednaného zboží a vedení databáze zákazníků a objednávek.  

 5. Jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu realizace expedice objednávky.

 6. Zákazník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu biovins@email.cz, či v samoobsluze  e-shopu www.biovins.cz..

 7. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá zákazníkovi za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli dle čl. II. odst. 10.

 8. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).

 9. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

 10. V případě, že by se zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu biovins@email.cz

  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu biovins@email.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 11. Požádá-li zákazník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese biovins@email.cz

 12. Při nakládání s daty se náš e-shop řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízením GDPR


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde. 

 

Beru na vědomí